คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
 ชื่อ :
เป็นสมาชิก กบข.
ไม่เป็นสมาชิก กบข.
 วันที่เกิด :                 select date
 วันที่บรรจุราชการ :  select date
ออกราชการตอนเกษียณ
ออกราชการก่อนเกษียณ
 วันที่ออกราชการ :     select date

คำนวณบำเหน็จ
คำนวณบำนาญ
 เงินเดือนๆ สุดท้าย :
  บาท
 เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย :
  บาท